Koolitused - FEBI Tehniline koolitus - Narva

FEBI Tehniline koolitus - Narva

Asukoht : Narva

Hind : 0 EUR/Hind inimese kohta

Kuupäev : 2019-06-05 09:00:00

Kood : SZK-007845

Koolituse kirjeldus

Koolituse teemad:

Bensiinimootorite heitgaaside puhastussüsteemid: hapnikusensor

Seminari sisu:

• Heitgaaside koostis
• Toksikoloogilise kontrolli standardid
• Vahendid heitgaaside toksilisuse vähendamiseks
• Heitgaaside puhastamine
• Kolmekomponendiliste katalüsaatorite ülesehitus
• Hapniku ülejäägi koefitsient
• Õhu ja kütuse segu kontrollimine
• Hapnikuandurite liigid ja nende ülesehitus
• Hapnikuandurite diagnostika meetodid
• Kütusesegu reguleerimine
• Hapnikuandurite rikkepõhjused
• Lairiba-hapnikuandurite tööpõhimõte
• Nõuanded hapnikuandurite ja heitgaasisüsteemide paigaldamiseks

Sihtrühm: diagnostikud, mehaanikud, töökodade meistrid, garantiispetsialistid ja kõik teised teenindusjaamade tehnilised töötajad.

Koolituse keel: vene keeles.
Koolituse toimumisaeg: 05.06.2019 09:00 - 13:00.
Koolituse toimumiskoht: Aleksander Puškini tänav 6, 20308 Narva, Narva Hotell konverentsiruum.

Темы тренинга:

Системы очистки выхлопных газов бензиновых двигателей: датчики кислорода

Содержание семинара:

• Состав выхлопных газов.
• Стандарты токсикологического контроля.
• Средства уменьшения токсичности выхлопных газов.
• Очистка выхлопных газов.
• Структура трехкомпонентных катализаторов.
• Коэффициент остаточного кислорода.
• Проверка воздушно-топливной смеси.
• Виды кислородных датчиков и их конструкции.
• Методы диагностики для датчиков кислорода.
• Регулировка топливной смеси.
• Причины неисправности кислородных датчиков.
• Принцип работы широкополосных кислородных датчиков.
• Рекомендации по установке датчиков кислорода и выхлопных систем.

Целевая группа: диагностики, механики, мастера мастерских, специалисты по гарантийному обслуживанию и другие технические работники станций обслуживания.

Язык тренинга: тренинг проводится на русском языке.
Время проведения тренинга: 05.06.2019 09:00 – 13:00.
Место проведения тренинга: ул. Александра Пушкина 6, Нарва. Конференц-зал отеля НАРВА.

Kuupäev: : 2019-06-05 09:00:00  — 2019-06-05 13:00:00

Asukoht: Narva Hotell, Aleksander Puškini tänav 6, Narva

Koordineerija: Kristina Sikkal

Telefon: +372 5305 2020

E-posti aadress: ksikkal@intercars.eu

Taotleja andmed

Teatame, et koolitusel osalemisest on võimalik loobuda hiljemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva,  vastasel juhul olete mitteosalemisest hoolimata kohustatud tasuma koolituse maksumuse (puudutab tasulisi koolitusi).