Koolitused - Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitus - Tallinn

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitus - Tallinn

Asukoht : Tallinn

Hind : 322 EUR/Hind inimese kohta

Kuupäev : 2021-05-25 10:00:00

Kood : SZK-009388

Koolituse kirjeldus

OLULINE INFO KOOLITUSTEL OSALEJATELE
Koolituste läbiviimisel järgime valitsuse juhiseid, nõudeid või koolituse ajahetkel kehtivaid piiranguid.
Planeeritud koolitused toimuvad juhul, kui nende toimumise ajahetkel tohivad siseruumides koguneda kuni 10st inimesest koosnevad grupid.
Võimalikest muudatustest teavitatakse kõiki osalejaid eraldi.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСОВ
При проведении курсов мы руководствуемся государственными инструкциями, требованиями или ограничениями, действующими на момент обучения.
Запланированные курсы будут проведены в том случае, если к моменту их проведения будет разрешено группам до 10 человек собираться в помещении.
Все участники будут уведомлены о любых изменениях отдельно.


Koolituse hind 200 eur
Kutseeksami tasu 122 eur

Koolituse teemad:

• seadusandlus;
• nõuded koolitusele ja eksamile;
• tööohutus;
• soojustehnika alused;
• kliimaseadmete tööpõhimõte ja ehitus;
• külmaained;
• kliimaseadmete elektroonika;
• rõhkude mõõtmine;
• külmutusaine R1234yf;
• hooldus ja rikkeotsing.

Koolituse keel: vene keeles.
Koolituse toimumisaeg:
25.05.2021 10:00 - 17:00
26.05.2021 09:00 - 16:00 (eksam 15:00-16:00)
Koolituse toimumiskoht: Uuslinna 10, 11415 Tallinn, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool


Стоимость курсов 200 евро
Стоимость квалификационного экзамена 122 евро

Темы курсов:

• законодательство;
• требования к обучению и экзаменам;
• безопасность труда;
• основы теплотехники;
• эксплуатация и устройство климатических установок;
• хладагенты;
• электроника климатических установок;
• измерение давления;
• хладагент R1234yf;
• обслуживание и устранение неисправностей.

Язык тренинга: тренинг проводится на русском языке.
Время проведения тренинга:
25.05.2021 10:00 - 17:00
26.05.2021 09:00 - 16:00 (экзамен 15:00-16:00)
Место проведения тренинга: Uuslinna 10, 11415 Tallinn, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Kuupäev: : 2021-05-25 10:00:00  — 2021-05-26 16:00:00

Asukoht: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Uuslinna 10, Tallinn

Koordineerija: Jekaterina Starostina

Telefon: +372 523 3725

E-posti aadress: jstarost@intercars.eu

Taotleja andmed

Teatame, et koolitusel osalemisest on võimalik loobuda hiljemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva,  vastasel juhul olete mitteosalemisest hoolimata kohustatud tasuma koolituse maksumuse (puudutab tasulisi koolitusi).