Koolitused - Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitus - Tallinn (RU)

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitus - Tallinn (RU)

Asukoht : Tallinn

Hind : 410 EUR/Hind inimese kohta

Kuupäev : 2024-01-11 08:00:00

Kood : SZK-009927

Koolituse kirjeldus

OLULINE INFO KOOLITUSTEL OSALEJATELE
Võimalikest muudatustest teavitatakse kõiki osalejaid eraldi.

Koolituse hind 240 eur + käibemaks
Kutseeksami tasu 122 eur

KOOLITUSE TEEMAD:

• seadusandlus;
• nõuded koolitusele ja eksamile;
• tööohutus;
• soojustehnika alused;
• kliimaseadmete tööpõhimõte ja ehitus;
• külmaained;
• kliimaseadmete elektroonika;
• rõhkude mõõtmine;
• külmutusaine R1234yf;
• hooldus ja rikkeotsing.


Koolituse keel: vene keeles.
Koolituse toimumisaeg:
11.01.2024 10:00 - 17:00
12.01.2024 09:00 - 16:00 (eksam 15:00-16:00)
Koolituse toimumiskoht: Täpsustamisel!


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА
О возможных изменениях все участники будут уведомлены отдельно.

Стоимость курсов 240 eur + налог с оборота
Стоимость квалификационного экзамена 122 eur

ТЕМЫ КУРСА:

• законодательство;
• требования к обучению и экзаменам;
• безопасность труда;
• основы теплотехники;
• эксплуатация и устройство климатических установок;
• хладагенты;
• электроника климатических установок;
• измерение давления;
• хладагент R1234yf;
• обслуживание и устранение неисправностей.

Язык тренинга: тренинг проводится на русском языке
Время проведения тренинга:
11.01.2024 10:00 - 17:00
12.01.2024 09:00 - 16:00 (экзамен 15:00-16:00)

Место проведения тренинга: Место проведения уточняется

Kuupäev: : 2024-01-11 08:00:00  — 2024-01-12 16:00:00

Asukoht: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Uuslinna 10, Tallinn

Koordineerija: Evelin Eljas

Telefon: +372 588 396 98

E-posti aadress: eeljas@intercars.eu

Taotleja andmed

Teatame, et koolitusel osalemisest on võimalik loobuda hiljemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva,  vastasel juhul olete mitteosalemisest hoolimata kohustatud tasuma koolituse maksumuse (puudutab tasulisi koolitusi).