Publikatsiooni kuupäev : 2024-05-08

Inter Cars’i dekarboniseerimise eesmärgi kiitis heaks Science Based Targets initiative

Inter Cars Group võtab eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside hulka, mis tulenevad nende otsesest äritegevusest aastaks 2030. Soovime selles osas oma teadmisi jagada ning töötada koos väärtusahela kõigi osalistega, iseäranis meie tarnijatega, et ka nemad paneksid selles valdkonnas oma sihid paika.

Inter Cars Group'i eesmärgiks võetud dekarboniseerimine on osa uuendatud Jätkusuutlikkuse strateegiast ja Dekarboniseerimise strateegiast aastaks 2030. Nende eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevused peaksid viima Inter Cars'i tegevustega seotud kasvuhoonegaaside hulga vähenemiseni.

Dekarboniseerimise eesmärgid kontrollis üle Science Based Targets initiative (SBTi, Teaduspõhiste eesmärkide algatus), globaalne üksus, mis võimaldab ettevõtetel seada heitme vähendamiseks ambitsioonikaid eesmärke lähtuvalt kliimateaduse uusimast infost. Ettevõtted üle maailma on fookuseks seadnud heitme vähendamise poole võrra enne aastat 2030 ning nullemissiooni saavutamise enne aastat 2050.

Inter Cars on üks vähestest Poola ettevõtetest, mille dekarboniseerimise teekaardi on SBTi üle kontrollinud ja heaks kiitnud.

Kuidas süsinikujalajälge arvutatakse?

Ettevõtte süsinikujalajälg on kasvuhoonegaaside (GHG) heitme summa, mis tekib ettevõtte tegevuste käigus. Koguheide jaguneb vastavalt GHG protokollile kolme gruppi:

· Grupp 1 tähendab ettevõtte tegevustest tulenevaid otseseid heitgaase

· Grupp 2 tähendab kaudseid heitgaase, mis tulenevad ettevõtte soetatud elektri ja soojuse tootmisest

· Grupp 3 tähendab kaudseid heitgaase, mis tekkisid organisatsiooni väärtusahelas tervikuna.

Inter Cars on arvutanud oma süsinikujalajälge kõigis kolmes grupis aastast 2021 ning avalikustab vastava informatsiooni iga-aastaselt Jätkusuutlikkuse raportis.

Kuhu maani kavatseb Inter Cars oma süsinikujalajälge vähendada?

Uuendatud Jätkusuutlikkuse strateegia ja Dekarboniseerimise strateegia väljatöötamisel pandi paika järgmised dekarboniseerimise eesmärgid:

1. Inter Cars kavatseb vähendada absoluutmõttes grupi 1 ja 2 GHG emissiooni 42% võrra aastaks 2030 võrreldes 2021. aasta võrdlusbaasiga.

2. Inter Cars kinnitab ühtlasi, et 73% nende tarnijatest emissioonide mõttes seavad endale teaduspõhised eesmärgid aastaks 2028, sh tarnijad, kellelt ostetakse kaupu ja teenuseid ning tarneahelas ees- ja tagapool toimuv transpordi- ja jaotusahel.

Rohkem infot Jätkusuutlikkuse strateegia ja Dekarboniseerimise strateegia kohta muutub kättesaadavaks 2023 Jätkusuutlikkuse raportis, mis avaldatakse koos Konsolideeritud Finantsaruandega perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember 2023 kohta.