Ettevõte ajalugu

1998

Pandi alus Q-Service võrgustikule, mis loodi ja tegutseb Inter Carsi patronaaži all. See oli Poolas esimene sõltumatuid, oma identiteeti säilitavaid autoremonditöökodasid ühendav organisatsioon. Kui rääkida töökoja identifitseerimisest, siis on ettevõtte ja omaniku nimi olnud algusest peale esikohal.

See tava käib võrgustikuga kaasas ka praegu.

1999

Inter Cars SA liitub maineka rahvusvahelise varuosade turustajate liiduga ATR International AG. Liit asutati 1967. aastal ning on praegu suurim ja edukaim omalaadne organisatsioon.

Tasub lisada, et 1998. aastal liitus Inter Cars ka PROREP-iga − üleeuroopalise organisatsiooniga, mis ühendab mootorivaruosade turustamisega tegelevaid ettevõtteid.

2000

Inter Cars lõpetas aastatuhande suurejooneliselt. Avati esimesed filiaalid väljaspool Varssavit − Bielsko-Białas, Sosnowiecis, Częstochowas ja Poznanis. Alustati ka tänaseni kestvat laienemist teistesse riikidesse, alustades tegevust Ukrainas. Ettevõte liitus varuosade taastamisega tegelevaid ettevõtteid ühendava rahvusvahelise organisatsiooniga APRA.

Eelkõige aga vallutati internet! Turule toodi Poolas esimene elektrooniline varuosade kataloog nimega IC_KATALOG − kaasaegne töövahend sõidu- ja veoautode ning mootorrataste varuosade otsimiseks ja tellimiseks.

2001

Erakapitalil põhinevast investeerimisfondist pärinev rahasüst suunati optimaalse arengu strateegia teostamiseks, mis tagab kapitali ning toetab ka ühingu väärtuse kasvu mõjutavaid strateegilisi otsuseid. Investeerimisprotsess hõlmab aktsiate või osade soetamist ühingutes, mis ei ole avalikus käibes.

Tänu kapitali saamisele uute tehnoloogiate ja toodete arendamiseks, teiste ühingute ülevõtmiseks, samuti käibekapitali suurendamiseks sai Inter Cars edasi areneda. Erakapitalil põhinevate investeerimisfondide põhiidee seisneb ühingu väärtuse suurendamises eespool nimetatud tegevuste kaudu.

2004

Kui Inter Cars muutis 1999. aastal oma juriidilist staatust ning kujundas end seltsingust ümber aktsiaseltsiks, oli selge, et debüüt väärtpaberibörsil on vaid aja küsimus.

Inter Cars SA aktsiad noteeriti Varssavi väärtpaberibörsil esimest korda 26. mail 2004. Sellest ajast alates on ühingu väärtus pidevalt kasvanud, nagu selle mainegi. 2014. aastal valiti Inter Cars SA 2013. aasta börsiettevõtteks.

2006

Ettevõtte kaheldamatu edu aluseks oli mitu tegurit. Peale pideva arengu ja laienemise üha järgmistesse riikidesse laiendas Inter Cars ka oma tegevusvaldkonda ja pakkus klientidele väärtusi, mida need konkurentide juurest ei leidnud.

2005. aastal juurutati Inter Cars SA klientidele mõeldud lojaalsusprogramm IC-Premia. Selles osales üle 5000 registreeritud kasutaja. Samal aastal sai alguse projekt Inter Motors, samuti saadi Briti mootorrataste Triumph ainumüügiõigus Poolas.

2008

Inter Cars ja JC Auto üritasid aastaid üksteist edestada. Inter Cars oli esikohal Euroopa autode varuosade turustamises, kuid sel ei õnnestunud pakkuda Aasia autodele nii suurt sortimenti, nagu oli JC Autol. JC Auto omakorda ei suutnud Inter Carsile järele jõuda Euroopa autode varuosade valikus. Selle mõttetu ralli lõpetamiseks otsustati ettevõtted ühendada.

Tänu Inter Cars SA ja JC Auto SA ühinemisele tekkis ühing, mis pakub varuosi kõikide automarkide autodele. Inter Cars SA positsioon Euroopa autoturul tugevnes aga märkimisväärselt.

2009

Kolm aastat pärast esimese ühe miljardi zloti suuruse käibe saavutamist kahekordistas aktsiaselts Inter Cars saavutatud edu ning 2009. aastal oli käive juba kaks miljardit.

Suuresti on see kahtlemata aasta varem asetleidnud Inter Cars SA ja JC Auto SA ühinemise tulemus. Lisaks tekkis uus projekt IC Przemysł (IC Tööstus), mis kaubandus- ja turunduspotentsiaalile tuginedes korraldab toodete müüki ja turustamist tööstusettevõtete hooldusosakondades.

2010 m.

Ettevõttel täitunud kakskümmend aastat tähendavad eeskätt pidevat kiiret arengut ja loomist, kuid ka kohandumist autovaruosade turul valitseva tegelikkusega.

Juubelit tähistas ka kümnes töökodade varuosade, töövahendite ja seadmete mess, mis on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim ettevõtetelt ettevõtetele kontseptsiooniga autovaruosade mess.

2012

Suurepärane tõend selle kohta, et Inter Cars liigub õiges suunas, on kolme miljardi Poola zloti suuruse käibe saavutamine 2012. aastal. Lisaks oli tütarettevõtete 2011. aasta käive 100 miljonit eurot.

2012. aastal avati ka Motointegrator.pl − uuenduslik veebiportaal, mis ühendab kättesaadaval ja lihtsal moel toodete ostupakkumised töökojateenustega. Teiste sõnadega on portaalis võimalik nii soetada autovaruosi ja -tarvikuid kui ka tellida kohe nende paigaldus autoremonditöökojas.