Karjäär

Poola börsifirma tütarettevõte Inter Cars Eesti OÜ alustas tegevust 2014 aastal. Ettevõte areneb pidevalt dünaamiliselt, garanteerib muutumatult stabiilse ja turvalise tööhõive, regulaarse ja õigeaegse tasustamise ning töö ja isikliku elu tasakaalus hoidmise.

Milliseid tugevaid külgi ootame potentsiaalsetelt töötajatelt? Keda otsime kõige sagedamini?

Oleme oma ettevõttes alati hinnanud ja hindame jätkuvalt ettevõtlikkust, partnerlust ja usaldusväärsust, kirge ja pühendumist. Tegemist on kaasaegse, innovaatilise ja väärtusi hindava ettevõttega.

Otsime inimesi, kes nagu meiegi lähenevad uutele väljakutsetele kirega ning on valmis pidevalt oma andeid arendama ja teadmisi jagama. Igal ametikohal on kõige enam hinnas ettevõtlikud, pühendunud, asjaomaste erialaste teadmistega inimesed, kes saavad oma tööst rahuldust ja on suutelised tegema teistega koostööd.

Arvestades äritegevuse spetsiifikat, ei ole olemas ühtainsat ideaalse kandidaadi profiili. Meie värbamisprofiilid, sh kandidaatide nõutud pädevuste profiilid on kohandatud turuolukorra dünaamiliselt muutuvate vajadustega.

Asetame erilise rõhu nendele pädevustele, mis ehitavad üles töökultuuri Inter Cars Eesti OÜ jaoks oluliste väärtuste toel.

Soovime teha koostööd inimestega, kes on koostööaltid, orienteeritud tulemuslikkusele, uuendusmeelsed ja püüdlevad täidetavate ülesannete kõrge kvaliteedi saavutamise poole. Edutame alati neid, kes näitavad üles kõrget kutsealast professionaalsust.

Värbamine ei ole meie jaoks pelgalt töötaja otsimine, vaid ka tema juurutamine, kohandamine, arendamine.

Suurt kaalu omistame äsja tööle võetud isikute kohanemisprotsessile, et uute töökohustustega harjumine oleks sujuv ja stressivaba. Uutel töötajatel on võimalus süvitsi tundma õppida organisatsiooni, selle struktuuri, töökorraldust, toimimispõhimõtteid ja muud. Töötaja õpib tundma tööviise ja -meetodeid ning ootusi, mis tema suhtes on seatud. Meie eesmärk on luua äsja tööle võetud inimestele meeldiv töökeskkond, kus nad tunnevad end mugavalt ja turvaliselt.