Eesti Pakendiringlus

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on:
1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;
2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise;
3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest.

Rohkem

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Rohkem