Publikatsiooni kuupäev : 2017-01-26

Eesti Pakendiringlus

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on:
1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;
2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise;
3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest.

Eesti Pakendiringlus kodulehele