IC Katalog Online

IC_Katalog  to nowoczesne narzędzie do wyszukiwania i zamawiania części do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli umożliwiające między innymi katalogowe wyszukiwanie artykułu na podstawie marki samochodu.
4800

Ökoloogia

Eesti Pakendiringlus

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on: 1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk; 2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise; 3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Formularz doboru urządzeń i narzędzi

Nasza firma świadczy usługi montażu i serwisu urządzeń. 

Szkolenia tematyczne

W celu ułatwienia rozwoju naszym partnerom, posiadamy w swojej ofercie szkolenia techniczne, produktowo-techniczne oraz biznesowe. Każdy klient Inter Cars SA może korzystać zarówno z pojedynczych szkoleń tematycznych, jak i z programów szkoleniowych, które kompleksowo omawiają daną dziedzinę.