Publikatsiooni kuupäev : 2016-12-17

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu kodulehele