Publikatsiooni kuupäev : 2019-09-16

Mahle, Meyle ja NRF tehnilised koolitused

2019. aasta septembrist oktoobrini toimusid Tallinnas, Tartus, Narvas ja Sillamäel tehnilised koolitused, mida viisime läbi koos oma partnerite ja tootjatega, nagu Mahle, Meyle ja NRF.

Kuna huvi meie tehniliste koolituste vastu on kasvanud iga aastaga, siis ilmestas ka neid koolitusi väga suur huviliste hulk.

IMG_2042.jpg
IMG_1967.jpg
IMG_2002.jpg
IMG_2036.jpg
IMG_2095.jpg
IMG_2118-small.jpg
IMG_2143.jpg

Mahle tehniline koolitus Narvas, 04.09.2019

Mahle koolitusel Narvas räägiti põhjalikult tänapäevaste mootorite soojusjuhtivusest, termostaatidest, jahutusvedeliku ahelatest, termolülitite tööst ja võimalikest kahjustustest. Loomulikult tuli juttu tuli ka sõidukite ventilatsioonisüsteemidest ning nende remondist ja hooldusest kahjustuste või rikete korral. Koolitus toimus Narva Hotelli konverentsiruumis ning see viidi läbi inglise keeles, venekeelse tõlkega.

Meyle tehniline koolitus Tallinnas, 10.09.2019 / Narvas, 11.09.2019 / Tartus, 12.09.2019

Septembris koos Meylega korraldatud tehnilistel koolitustel Tallinnas, Narvas ja Tartus võeti ette sõidukite roolisüsteeme, vedrustust ja jõuülekannet puudutavad teemad. Meyle esindajad rääkisid lähemalt Multilink vedrustusest, Meyle-HD põhimõttest, roolisüsteemi enimlevinud kahjustustest ja tänapäeval juba elementaarseks saanud juhiabisüsteemidest, nagu sõidurajal püsimise abi jpt.

Jõuülekandeid tutvustavas osas oli lisaks põhitõdedele võimalik end kurssi viia ka uute tehnoloogiate ja tööriistade, aktiivsete ja passiivsete ABS-andurite tööprintsiipide, paigaldusjuhiste ja loomulikult kõikmõeldavate rikete ja kahjustustega, mis jõuülekannet kimbutavad. Viimaseid käsitleti detailsete juhtumiuuringutena koos fotomaterjaliga reaalsetest kahjustustest.

NRF praktiline koolitus Tallinnas, 08.10.2019 / Sillamäel, 09.10.2019 / Tartus, 10.10.2019

Oktoobris Tallinnas, Tartus ja Sillamäel toimunud NRF’i koolitused olid mõeldud mehaanikute kliimaseadmete alase kvalifikatsiooni tõstmiseks. Koolituse käigus käsitleti süvitsi kõiki kliimaseadmete hooldus- ja remondietappe, millega töökodades, margiesindustes ja kliimaseadmete hoolduskeskustes tuleb igapäevaselt tegeleda.

Alustati elementaarsest ehk kliendipoolse veakirjelduse analüüsist – millele pöörata tähelepanu, mida täpsustada ja mida saadud info põhjal välistada. Räägiti esmastest tööetappidest – seadmete diagnostikast, visuaalsest kontrollist, veakoodidest ning peamistest rikete põhjustajatest, milleks on lekked, rooste, määrdumine ja ülekuumenemine.

NRF’i spetsialistid õpetasid katsetama jahutussüsteemide jõudlust, otsima üksikute komponentide kahjustusi ja uuriti lähemalt ka kahjustunud kompressoreid ja teisi kliimasüsteemi vigaseid detaile. Kokkuvõttes andis koolitus väga põhjalikud teadmised tänapäevaste kliimasüsteemide tööprintsiipidest ja nende võimalikest riketest. Arvestades osalejatelt saadud suurepärast tagasisidet, võime olla kindlad, et palavate suvepäevadega kaasnevatele jahutusprobleemidele saab nii mõneski töökojas edaspidi palju kiirema ja parema lahenduse.