Publikatsiooni kuupäev : 2023-04-26

NRF kliimaseadmete tehniline koolitus

18.04.2023 toimus eestikeelne kliimaseadmete tehniline koolitus Tallinnas, 19.04.2023 venekeelne koolitus Sillamäel ja 20.04.2023 eestikeelne koolitus Tartus.

Koolitusel osales 40 mehaanikut, kellel on vähemalt kesktasemel kliimaseadmetega töötamise kogemus. Koolitused olid jaotatud kaheks osaks, teoreetiline ja praktiline. Teoreetilises osa käsitleti järgmiseid teemasid: külmutusagensi füüsikalised-keemilised omadused, kliimasüsteemi külmutusagensi termodünaamika, kliimasüsteemi üksikute komponentide roll ja sissejuhatus nende toimimise ja diagnostika põhimõtetesse, kliimaseadme temperatuuri ja rõhu diagnostika, kliimasüsteemide üksikute komponentide kahjustuste äratundmine, süsteemi jäänud õli analüüsimine kahjustuste tuvastamise meetodina, kliimasüsteemi kahjustuse põhjuse tuvastamine kompressori kahjustuse põhjal, meetodid ja protseduurid auto kliimaseadmetes lekete leidmiseks ning kompressori vahetus, õli valik ja selle õige kogus.
Aitäh kõigile osalejatele ning ootame teid juba meie selle aasta viimasele mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitusele mis toimub 11.05.-12.05.2023