Publikatsiooni kuupäev : 2023-05-17

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja täienduskoolitus 11.05.-12.05.2023

Seoses sõidukite kliimaseadmete teenindushooaja algusega otsustasime koostöös Autokutseõppe Liidu ja HMV-Systems Baltic OÜ-ga korraldada oma klientidele mootorsõidukite kliimaseadmete käitlemise täienduskoolituse. Koolitus toimus 11.05.-12.05.2023 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis.

Koolitus koosnes kahest osast - praktiline ja teoreetiline. Teoreetlises osas käsitleti seadusandlust, soojustehnika aluseid ja põhimõisteid, kliimaseadme tööpõhimõtet ja ehitust, külmaainete omadusi ja nende mõju ümbritsevale keskkonnale ning seadme hooldust ja veaotsingut. Koolitusel osales 17 inimest, kes kõik sooritasid edukalt eksami.
Õnnitleme kõiki osalejaid edukalt sooritatud eksami puhul ja soovime töökat hooaega!